Vakwerk - Kwaliteit - Service - Maatwerk

Erkend leerbedrijf

Als leerbedrijf zijn wij erkend door de stichting hout en meubel, de SH&M. De leerlingen lopen een stage bij ons waarbij zij 4 dagen werken binnen het bedrijf en 1 dag in de week naar school gaan om daar aan hun theoretische kennis te werken.

Omdat de opleiding tot interieurbouwer meerdere fases kent is de opleiding ingedeeld in 4 niveaus.

  1. basiskennis hout (meestal tijdens de MBO opleiding)
  2. primaire opleiding interieurbouwer/meubelmaker (2jarig waarin 4 stages)
  3. voortgezette opleiding, werken als zelfstandig interieurbouwer (2jarig waarin 4 stages)
  4. middenmanegement opleiding waarbij men leert voor werkvoorbereider of bedrijfsleider.

Omdat wij deze 4 niveaus zelf ook doorlopen hebben weten wij wat het is om deze opleiding te volgen, wat er van de leerlingen theoretisch verwacht mag worden en wat het belang is van een goed leerbedrijf voor het praktijk gedeelte.

De leerlingen wisselen normaliter om het half jaar van leerbedrijf zo leren zij alle facetten van het vak. Bij de (kleine) leerbedrijven leren ze over het algemeen het vak in de breedste zin, het zelf maken en monteren van een interieur. Bij de grotere interieurbouwers leren zij onderdeel te zijn van een productieproces, vaak staan zij daar tijden hun stage binnen dit proces op een vaste plaats, bijvoorbeeld in de machinale afdeling, in de voor of afmontage of maken ze deel uit van een montageteam.